Journal Master

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology)

K7AÜİFD
Impact Factor : In Process
 • Email id
  :   ilahiyatdergisi@kilis.edu.tr
 • URL
 • Publisher
  :   Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Chief Editor
  :   Halil ALDEMİR
 • Country
  :   Turkey
 • Facebook
  :    N/A
 • Twitter
  :    N/A
 • ISSN (Online)
  :   2148-7634
 • ISSN (Print)
  :   2148-7634
 • Abbreviation
  :   K7AÜİFD
 • Language
  :   Turkish, English and Arabic
 • Frequency
  :   Annual
 • Journal Year
  :   2014
 • Categories
  :   Philosophy and Religion, Social Sciences
 • License Type
  :   CC BY
Views 106

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Aralık ve Haziran aylarında, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. . Derginin yayın dili Türkçe'dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce olarak hazırlanan bilimsel çalışmalar da dergide yayımlanır. Diğer dillerde hazırlanan çalışmalara ise Yayın Kurulu karar verir. . Dergide yayımlanacak makaleler özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Bununla birlikte hazırlanan makalelerde kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılmalıdır. Ayrıca Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, sadeleştirme, edisyon kritik, kitap tanıtımı, sempozyum, kongre ve panel değerlendirmeleri de kabul edilir.

Back

Related Journals

View All
Views 317

International Journal of English, Literature and Social Science...

 • ISSN (Online) :    2456-7620
 • ISSN (Print) :    -
 • Email id :    infogain.ijels@gmail.com
 • License Type :    CC BY-SA
Views 180

fiscaoeconomia...

 • ISSN (Online) :    2564-7504
 • ISSN (Print) :    -
 • Email id :    fsecon2016@gmail.com
 • License Type :    CC BY-NC-ND
Views 165

Advance Research Journal of Social Science...

 • ISSN (Online) :    0976-5611
 • ISSN (Print) :    2231-6418
 • Email id :    hahsociety1624@gmail.com
 • License Type :    No License
Views 182

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi (Journal of Sport Sciences...

 • ISSN (Online) :    2548-0723
 • ISSN (Print) :    -
 • Email id :    sporbilimleriarastirmalari@gmail.com
 • License Type :    CC BY
Views 262

American Journal of Scientific Research and Essays...

 • ISSN (Online) :    2475-7527
 • ISSN (Print) :    -
 • Email id :    AJSRE@ESCIPUB.COM
 • License Type :    CC BY
Views 110

Specialty Journal of Psychology and Management...

 • ISSN (Online) :    2412-5695
 • ISSN (Print) :    -
 • Email id :    sciarena.editor@gmail.com
 • License Type :    CC BY
Views 377

Gazi University Journal of Social Sciences...

 • ISSN (Online) :    2148-8924
 • ISSN (Print) :    -
 • Email id :    akifozer@yahoo.com
 • License Type :    No License
Views 222

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES...

 • ISSN (Online) :    2548-0146
 • ISSN (Print) :    2548-0146
 • Email id :    hakanyalap@hotmail.com
 • License Type :    CC BY
Views 221

COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education...

 • ISSN (Online) :    2548-3498
 • ISSN (Print) :    2548-348X
 • Email id :    ifdil@konselor.org
 • License Type :    CC BY
Views 258

International Journal of Research Studies...

 • ISSN (Online) :    2284-6848
 • ISSN (Print) :    -
 • Email id :    editorialijresearchstudies@gmail.com
 • License Type :    CC BY
x